Certifikathandel vs aktiehandel: En investering i din fremtid

Certifikater er en form for børsnoterede værdipapirer. Du kan investere i både råvarer, aktier,  og i aktieindekser. Indtil videre har det ikke som sådan været muligt at investere i råvarer, så som råolie. Mest af alt har det været et problem, fordi du som investor har kunne risikere at få leveret voldsomt mange tønder råolie, hvis du ikke har fået fornyet din kontrakt ved at sælge den videre – du skrev nemlig en kontrakt, i stedet for blot at købe aktier i det. Gennem en særlig type certifikater er det dog blevet muligt nu at investere i for eksempel råolie, uden at risikere en dag at modtage adskillige tønder med olie. Ligesom med aktier, følger de kursudviklingen, men de kan også gå mod kursudviklingen og i stedet gå i en anden eller modsat retning, end hvad kursen dikterer. Risikoen ligner den, der er ved aktier. Det betyder altså at der er en vis risiko ved handel med certifikater. De er altså ikke lige så sikre som obligationer, som kun har en lille ændring. I stedet kan disse værdipapirer stige og falde i værdi, ligesom aktier gør. Det er altså et sats at investerer i certifikater. På grund af den svingende værdi i disse værdipapirer, vil du på den anden side til gengæld også kunne vinde ved certifikater i højere grad end du vil kunne med obligationer. Afhængigt af kursen vil certifikaterne enten stige eller falde i værdi, og du kan – hvis du investerer korrekt – kunne få et stort udbytte. Ligesom med aktierne kan du altså bruge disse værdipapirer som en opsparing, som for eksempel en pensionsopsparing, og vinde et afkast. Men det kræver selvfølgelig, at det, du har investeret i, stiger i værdi. I modsætning til aktier, kan du også vinde på certifikathandel, selvom markedskursen falder. Der er nemlig en skelnen mellem long (altså lange) certifikater og short (korte) certifikater. Hvis du tror på at markedskursen vil stige, køber du dem, der er markeret som ”long.” Hvis du på den anden side tror at værdien vil falde, vælger du ”short” certifikater. Det kræver dog et dybere kendskab i denne type handel, end blot disse to begreber. Der er mange aspekter i denne type handel, hvilket gør det ret komplekst.

Trends, udsving og gearing ved certifikathandel

Ved certifikathandel er der to nye måder at kunne handle med aktier, og fælles for disse to er at de begge forholder sig til de underliggende aktiver. Den ene vil følge den underliggende aktiv, hvor den anden vil stige, når aktivet falder og omvendt. Hertil er der også to funktioner, som er vigtige: trend og udsving. Trend svarer til at kursen holder sig stabil i enten faldende eller stigende værdi. Certifikater som følger aktiverne vil så stige mere end det underliggende aktiv, men vil til gengæld ikke falde mere en aktivet gør – det er altså en mere betryggende måde at investere på. Er der omvendt store udsving på kursen hver dag, vil afkastet ikke blive ligeså stort, og kan endda være mindre værd, end hvis du blot havde investeret i de underliggende aktiver – altså i aktierne. Begge tilfælde gælder dog kun, hvis du har gearet dine certifikater, eller boostet dem, om du vil. Det betyder nemlig at du sætter ekstra skub i dem og lader dem blive ”dobbelt” så påvirket af markedet: stiger kursen, vil certifikatet stige mere med gearing end uden!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *