Fyringsoliens funktion

I de fleste lande i verden har vi sommer, efterår, vinter og forår. Nogle steder er der varmt året rundt, og andre steder bliver der aldrig sommervarmt. Men når det bliver vinter i eksempelvis Danmark, får vi brug for at opvarme vores hjem, hvilket der ikke var mulighed for i gamle dage. I dag er verden dog så udviklet, at vi har mulighed for at varme vores hjem op på mange forskellige måder.

Et af de produkter man bruger til at opvarme husstande er fyringsolie. I dag bruger mere end 300.000 danskere dette til at opvarme enten deres villa eller deres parcelhus.

Fyringsolie er en raffineret form for olie som er fremstillet af råolie. Som udgangspunkt er der stort set ikke nogen forskel på dieselolie og let fyringsolie fordi de to typer af olie er det samme destillat. Dog gør nogle afgiftstekniske grunde, at de har forskellige navne og på den måde kan man gøre fyringsolie billigere end dieselolie. Dog må man ikke køre på fyringsolie, men det er muligt at bruge dieselolie til fyringsoliens formål.

Fyringsolie kan ikke anvendes til kørsel, da den er fortyndet med røde farvestoffer for at kontrollere at man bruger den korrekte mængde.

Fyringsoliens funktion

For at varme husstande op med fyringsolie, skal der bruges et oliefyr. Dette består af en kedel, en brænder og en opbevaringstank. Her ryger olien ind i fyrets brænder hvorefter det forstøves, blandes med luften og til sidst antændes.  I de nyeste oliefyr er brænderen indbygget i fyret, mens den i de lidt ændre oliefyr sidder foran på kedlen. Derudover findes der to forskellige slags fyr. Et regulært fyr og et kondenserende oliefyr. Forskellen på disse fyr er, at et kondenserende fyr opvarmer med den varme røg fra forbrændingen. Dette gør det kondenserende oliefyr mere effektivt.

Der bruges omkring 2000 liter fyringsolie årligt til opvarmning af én husstand. Dog kan mængden afhænge af, hvor lang vinterperioden er.

Man har anvendt oliefyr siden begyndelsen af 1960’erne. I starten importerede man fyringsolien fra Mellemøsten, men senere hen er man begyndt at erstatte det med egen olie.

Anskaffelse af fyringsolie

Efter bestilling af fyringsolie, bliver den leveret til ens adresse i en tankbil, hvorefter den bliver hældt over i egen olietank ved hjælp af en påfyldningsstuds.

Olien opbevares i egne tanke som kan være indbygget i oliefyret, men det kan også installeres som separat enhed, som via et pumpe- og rørsystem tilknyttes fyret. Der er forskellige slags olietanke som både er beregnet til at have stående indendørs og udendørs. De udendørs tanke er både mulige at have til at stå frit, men man kan også grave dem ned.

Det er muligt at bestille fyringsolie over nettet hos en virksomhed. Virksomheden er beliggende på Lolland, men de leverer til hele landet.

I forhold til prisen på fyringsolie, kan den variere ligesom benzinpriserne gør. Men cirkaprisen for 1000 liter fyringsolie ligger på omkring 8.107 kr.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *