Det store spørgsmål er: Staves det kasino eller casino?

Det er ingen hemmelighed, at vi danskere gennem tiden lifligt har taget her og der, når det kommer til udviklingen af vores fine danske sprog. For at kunne følge med udviklingen har vi ladet os inspirere af de fremmede sprog fra andre lande, som forekom finere end vores eget. Samtidig kan andre fjerne og fremmede lande byde på nogle andre fænomener, som vi ikke altid har været bekendte med i vores land. Når disse så er kommet langvejs fra og endt i hænderne på os danskere, har vi været nødsaget til at kalde dette fremmede fænomen et eller andet. Og derfor har det jo i disse sammenhænge været meget belejligt at tyvstjæle det udenlandske ord for det. Hele denne ståhejs ser vi for eksempel gøre sig gældende med ordet ”mayonnaise”, som både af navn og fænomen ikke stammer fra vores land, men som vi mere eller mindre har puttet ind i vores ordkartotek. Det er ganske fint med fornyelse og udvikling af vores fine sprog. Det eneste problem er bare, at det kan være svært at følge med i udviklingen. Og vekslen mellem oprindeligt danske ord og supplementet af fremmede ord gør det svært at holde styr på, hvornår man skal stave på den ene eller den anden måde – og så opstår balladen.

Spørgsmålet: Staves det kasino eller casino, er faktisk et legitimt spørgsmål

Det er typisk de svage stavere, der rammes af denne vekslen mellem de oprindeligt danske ord og de moderne danske ord med oprindelse fra andre sprog. Dette skyldes, at vi igennem tiden ikke har kunnet beslutte os for, om vi skulle fordanske de fremmede ord eller bevare dem, som de var. Af den grund har reglerne for staveformen også ændret sig løbende – og det kan forvirre i vores stavning. Af den grund kan man også stille sig selv følgende spørgsmål: ”Staves det kasino eller casino?”, da det danske ord staves med ”k”, mens det udenlandske og oprindelige ord staves med ”c”. Og selvom det efter den danske stavemåde staves med ”k” ser det alligevel mere rigtigt ud at stave det med ”c”. Og hvorfor så egentlig det?

Staves det kasino eller casino – det er faktisk ligegyldigt!

Grunden til, at der overhovedet opstår tvivl hos såvel den stærke staver som den svage staver, når det kommer til ”kasino” og ”casino”, er, at ordet med ”c” bliver brugt i mange kommercielle sammenhænge verden over. Og i denne moderne tid vi lever i, bliver vi altså påvirket fra alle sider af. Det betyder, at vores stavning også bliver påvirket af, hvordan vi ser ordene figurere i den moderne verden omkring os. Helt intuitivt når vi møder ordet stavet med ”c”, går vi ud fra, at det er den rigtige stavemåde. Derfor har det faktisk ingen betydning, om man staver det på den ene eller den anden måde, da begge stavemåder egentlig er accepteret. Ifølge ordbogen er ordet med ”k” egentlige den mest rigtige, men stavningen med ”c” er acceptabel, fordi vi møder den i mange sammenhænge.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *