Teambuilding i et historisk perspektiv

teambuilding på båd Teambuilding som redskab til at øge arbejdsglæde og produktivitet har oprindelse tilbage i 20’erne og 30’erne, hvor en gruppe forskere foretog de såkaldte Hawthorne-studier. De omfattende undersøgelser blev gennemført på en elektricitetsfabrik, og søgte at belyse en sammenhæng mellem fysisk arbejdsmiljø og medarbejdernes produktivitet. Medarbejderne blev inddelt i to grupper, hvor den ene blev udsat for forskellige variationer i det fysiske arbejdsmiljø, f.eks. ændrede lysforhold, ændret antal pauser, mm. Den anden gruppe, kontrolgruppen, arbejdede videre under uændrede vilkår. Undersøgelserne viste, at uanset hvilke ændringer den første gruppe blev udsat for, så steg deres produktivitet – og det var vel at mærke uanset om forholdene blev forværrede eller forbedrede. Undersøgelserne beviste endvidere, at produktiviteten i kontrolgruppen, der altså ikke oplevede nogle ændringer, også steg.

teambuilding-i-et-historisk-perspektiv-2

Man konkluderede på baggrund af undersøgelserne, at det altså ikke var de fysiske vilkår, ligeså meget som det var følelsen af at tilhøre en gruppe, der var afgørende for medarbejdernes produktivitet. For selvom kontrolgruppen ikke blev udsat for nogle ændringer, blev de stadig observeret på lige fod med den anden gruppe. Så dét at føle sig som en del af en gruppe, hvor ens handlinger og behov er genstand for opmærksomhed, er altså i sig selv incitament til at gøre sig ekstra umage.

Undersøgelsernes resultat kommer næppe som en overraskelse for nogen i dag, men i 30’erne hvor skellet mellem rig og fattig var noget mere markant, og hvor arbejdernes vilkår i høj grad blev negligeret, lagde undersøgelsen kimen til den ledelsesfilosofi vi i dag kender som Human Relations. Og siden da er fokus på sammenhængen mellem interpersonelle relationer og produktivitet kun steget, og i dag regnes det som en naturlighed at moderne arbejdspladser lever op til krav om både fysisk og psykisk arbejdsmiljø, og at der er en decideret trivsels-politik. Så med lidt tilsnigelse kan man altså godt sige at Hawthorne-studierne er verdenshistoriens første bekendtskab med teambuilding.

Siden Hawthorne-studierne er der sket utrolig meget i forhold til arbejdsvilkår og arbejdernes rettigheder, og især i 90’erne oplevede man en stigning i de ”bløde” ledelsesprincipper som f.eks. coaching og teambuilding. Tendensen skal måske ses i lyset af yuppie-kulturen i 80’erne, hvor det var hver mand for sig selv, hvilket 90’ernes unge søgte at gøre oprør mod. Om ikke andet bliver coaching og teambuilding stadig mere anerkendt som arbejdsmetode, om end det sikkert for mange klinger en smule hippie-agtigt. I dag er teambuilding dog langt mere end en kanotur på Gudenåen, og flere virksomheder og konsulenthuse har gjort en god forretning ud af at specialisere sig i teambuilding.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *